PRODUCENCI
PROMOCJE/WYPRZEDAŻ
Zestaw naklejek Ballerina
Zestaw naklejek Ballerina

20,00 zł

Cena regularna: 25,00 zł

Najniższa cena: 20,00 zł
szt.
Top (bokserka)
Top (bokserka)

119,60 zł

Cena regularna: 149,50 zł

Najniższa cena: 119,60 zł
Obudowa na iphone
Obudowa na iphone

38,80 zł

Cena regularna: 48,50 zł

Najniższa cena: 38,80 zł
szt.
Body na cienkich ramiączkach
Body na cienkich ramiączkach

88,00 zł

Cena regularna: 110,00 zł

Najniższa cena: 88,00 zł
T-shirt męski
T-shirt męski

132,00 zł

Cena regularna: 165,00 zł

Najniższa cena: 132,00 zł
Etui na maseczkę
Etui na maseczkę

9,60 zł

Cena regularna: 12,00 zł

Najniższa cena: 9,60 zł
Krótki T-shirt z pointami
Krótki T-shirt z pointami

85,60 zł

Cena regularna: 107,00 zł

Najniższa cena: 85,60 zł
Tunika baletowa
Tunika baletowa

108,00 zł

Cena regularna: 135,00 zł

Najniższa cena: 108,00 zł
Baletki z dzieloną podeszwą M001LC
Baletki z dzieloną podeszwą M001LC

55,30 zł

Cena regularna: 79,00 zł

Najniższa cena: 55,30 zł
Bluza łyżwiarska
Bluza łyżwiarska

318,40 zł

Cena regularna: 398,00 zł

Najniższa cena: 318,40 zł
Spodnie treningowe/taneczne
Spodnie treningowe/taneczne

200,00 zł

Cena regularna: 250,00 zł

Najniższa cena: 200,00 zł
Zawieszka do telefonu - pointa
Zawieszka do telefonu - pointa

24,00 zł

Cena regularna: 30,00 zł

Najniższa cena: 24,00 zł
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Prywatność użytkowników naszego sklepu internetowego jest dla nas bardzo ważna. Dokładamy wszelkich starań aby użytkownicy powierzając swoje dane osobowe w trakcie korzystania ze strony naszego sklepu internetowego czyli się bezpiecznie. Stosujemy środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych. Certyfikat SSL zapewnia ochronę stron internetowych oraz poufność danych przekazywanych drogą elektroniczną. Umożliwia szyfrowanie dowolnej usługi świadczonej przez Internet. Dzięki temu zabezpieczeniu nie ma możliwości przechwycenia danych przekazywanych za pośrednictwem witryny internetowej. Użytkownicy mają wówczas absolutną pewność, że łączą się bezpiecznie z właściwym serwisem.

 1. Administratorem danych osobowych - Renata Studzińska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Sklep Taneczno-Baletowy Bayadera Renata Studzińska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Konarskiego 9, 33-100 Tarnów, NIP 8731412773, REGON: 361344240, adres poczty elektronicznej: bayadera@onet.pl, numer telefonu: +48 604 595 097, zwany dalej Administratorem
 2. Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; korzystająca z usług elektronicznych dostępnych w ramach strony internetowej zwany dalej Użytkownikiem
 3. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przechowywania danych osobowych, przysługujące mu prawa i obowiązki jako administratora tych danych, a także informuje o używaniu plików cookies

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży zawartej na odległość (złożonego w sklepie zamówienia) za pośrednictwem strony internetowej bayadera.pl
 2. Dane osobowe Użytkownika potrzebna są szczególnie do:
 • zarejestrowania się na w/w stronie internetowej
 • zawarcia umowy sprzedaży na odległość (złożenia zamówienia)
 • dokonania płatności i innych rozliczeń
 • dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru/usługi
 • korzystanie przez Użytkownika z wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy zawartej na odległość, reklamacja, rękojmia)
 1. Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o nowych produktach, promocjach, wyprzedażach, konkursach organizowanych przez Administratora, co oznacza, że Administrator bednie również przetwarzać dane osobowe w celu przekazywania Użytkownikowi tych informacji.
 2. Dane osobowe są również przetwarzane w ramach prawnych obowiązków ciążących na Administratorze oraz realizacji zadań w interesie publicznym między innymi do wykonywania zadań związanych z bezpieczeństwem i obronnością lub przechowywaniem dokumentacji podatkowej.
 3. Dane osobowe mogą być przechowywane również w celach marketingu bezpośredniego produktów, zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń, ochronę przed roszczeniem Użytkownika lub osoby trzeciej, jak również marketingu usług i produktów podmiotów trzecich lub marketingu własnego nie będącego marketingiem bezpośrednim.

 

RODZAJ DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne w celu:

     a) Zarejestrowania się Użytkownika na stronie sklepu internetowego:

 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • numer telefonu

     b) zawarcia umowy sprzedaży na odległość na stronie sklepu internetowego:

 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • adres dostawy

     c) dane podawane opcjonalnie:

 • nazwa firmy
 • numer NIP ( w przypadku wystawnie faktury)
 • numer PESEL ( opcjonalnie w przypadku wystawienia faktury)
 • adres dostawy/siedziby (w przypadku wystawienia faktury)
 • dane rachunku bankowego (opcjonalnie w ściśle uzasadnionych przypadkach określonych w pkt.2)
 1. W przypadku uznania reklamacji lub odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na konto bankowe Użytkownika, Administrator przetwarza również dane dotyczące numeru rachunku bankowego

 

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy05/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) OJL 119, 4. 5, 2016 p. 1-88 – dalej zwane rozporządzenie RODO
 2. Administrator przetwarza dane osobowy wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika wyrażonej z chwilą rejestracji na stronie sklepu internetowego lub z chwila zawarcia umowy sprzedaży na odległość (złożenia zamówienie) zawartej na stronie sklepu internetowego
 3. Wyraźnie zgody na przetwarzanie danych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak jej udzielenia uniemożliwia zarejestrowanie się na stronie sklepu internetowego oraz uniemożliwia dokonywanie za pośrednictwem tej strony zakupów.

 

PRAWA UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik może w każdej chwili zażądać od Administratora informacji o zakresie przetwarzania jego danych osobowych
 2. Użytkownik może w każdej chwili zażądać od Administratora poprawienia bądź sprostowania swoich danych osobowych. Użytkownik może również po zalogowaniu się na swoje konto w sklepie internetowym Administratora sam dokonać zmian bądź sprostowania swoich danych osobowych
 3. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoja zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, bez podania przyczyny. Żądanie nieprzetwarzania danych osobowych Użytkownika może dotyczyć wskazanego przez Użytkownika konkretnego celu przetwarzania (np.  wycofanie zgodny na otrzymywanie informacji handlowych) bądź dotyczyć wszystkich celów przetwarzania tych danych. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że konto Użytkownika zostanie usunięte ze strony sklepu internetowego wraz ze wszystkimi wcześniej przetwarzanymi przez Administratora danymi osobowymi Użytkownika. Wycofanie zgodny nie wpłynie jednak na już dokonane czynności.
 4. Użytkownik może w każdej chwili zażądać bez podania przyczyny, od Administratora aby usunął Jego dane. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie jednak na już dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza jednocześnie usunięcie konta Użytkownika wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tego czasu przez Administratora danymi osobowymi
 5. Użytkownik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych osobowych zarówno w zakresie przetwarzanych przez Administratora wszystkich danych osobowych Użytkownika, jak jedynie w ograniczonym zakresie np. do przetwarzania danych w ściśle określonym celu. Sprzeciw nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie konta Użytkownika wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tego czasu przez Administratora danymi osobowymi
 6. Użytkownik może w każdej chwili zażądać ograniczenia przetwarzania Jego danych osobowych, czy to przez określony czas, czy też bez ograniczenia czasowego, ale w jasno określonym zakresie, co Administrator będzie zobowiązany wykonać. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 7. Użytkownik może zażądać od Administratora aby przekazał innemu przetwarzane przez niego dane osobowe Użytkownika. W tym celu Użytkownik powinien napisać prośbę do Administratora wskazując w niej jakiemu podmiotowi (nazwa, adres) należy przekazać dane osobowe Użytkownika oraz jakie konkretnie dane osobowe Użytkownik życzy sobie żeby Administrator przekazał. Po potwierdzeniu przez Użytkownika swojego życzenia administrator przekaże w formie elektronicznej wskazanemu podmiotowi dane osobowe Użytkownika. Potwierdzenie przez Użytkownika żądania jest niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika oraz uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi od osoby uprawnionej.
 8. Administrator informuje Użytkownika o podjętych działaniach przed upływem miesiąca od otrzymania jednego z żądań wymienionych powyżej.

 

POWIERZANIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH INNYM PODMIOTOM

 

 1. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych Użytkownika podmiotom współpracującym z Administratorem, w zakresie niezbędnym do
 • realizacji transakcji, np. w celu przygotowania zamówionego towaru
 • dostarczenia przesyłek
 • przekazywania informacji handlowych pochodzących od Administratora (dotyczy Użytkownika, który wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowych)
 1. Poza celami przetwarzania danych osobowych wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, dane osobowe Użytkowników, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, ani przekazywane innym podmiotom, w celu przekazywania materiałów marketingowych tych osób trzecich
 2. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej
 3. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art.13 ust.1 rozporządzenia RODO

 

PLIKI COOKIE (TZW. CIASTECZKA)

 

 1. Strona sklepu internetowego używa plików cookies (tzw. ciasteczek) lub podobna technologię dalej łącznie nazywana cookies, do zbierania informacji o dostępie Użytkownika do strony sklepu internetowego (np. za pomocą komputera, smartfonu) oraz jego preferencjach. Są one wykorzystywane między innymi w celach marketingowych, reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania strony internetowej do indywidualnych potrzeb Użytkownika
 2. Pliki cookies to fragmenty informacji, które zawierają unikalny kod referencyjny, który strona sklepu internetowego przesyła na urządzenie Użytkownika w celu przechowywania, a czasem śledzenia informacji dotyczących użytkowanego urządzenia. Zwykle nie pozwalają one na zidentyfikowanie osoby Użytkownika, ich głównym zadaniem jest lepsze dopasowanie strony sklepu internetowego do Użytkownika
 3. Niektóre z plików cookies występujące na stronie sklepu internetowego są dostępne tylko przez czas trwania danej sesji internetowej i wygasają po zamknięciu przeglądarki. Inne cookies służą do zapamiętywania Użytkownika, który po powrocie na stronę sklepu internetowego jest na niej rozpoznawalny. Są one wówczas zachowywane przez dłuższy czas.
 4. Pliki "cookies" wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 5. Wszystkie pliki cookies używane na stronie sklepu internetowego są zgodne z obowiązującym w tym zakresie prawem Unii Europejskiej
 6. Większość Użytkowników i przeglądarek mobilnych automatycznie akceptuje pliki cookies, Jeżeli Użytkownik nie zmieni ustawień, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci Uradzenia.
 7. Użytkownik może zmieniać preferencje, dotyczące akceptacji plików cookies lub zmieniać przeglądarkę aby móc za każdym razem otrzymać stosowne powiadomienia, gdy funkcja cookies jest ustawiona. Aby zmieniać ustawienia akceptacji plików cookies, należy dostosować ustawienia w przeglądarce.
 8. Warto pamiętać, że blokowanie lub usuwanie plików cookies może uniemożliwić pełne korzystanie ze strony sklepu internetowego.
 9. Pliki cookies będą wykorzystywane do niezbędnego zarządzania sesją, w tym:
 • Tworzenia specjalnej sesji logowania dla Użytkownika Strony sklepu internetowego, aby strona zapamiętała Użytkownika, że jest zalogowany, a jego żądania były dostarczone w sposób skuteczny, bezpieczny i spójny
 • Rozpoznawania Użytkownika, który już wcześniej odwiedził stronę sklepu internetowego, co pozwala na identyfikację liczby unikalnych Użytkowników, którzy skorzystali z serwisu i pozwala upewnić się co do wystarczającej pojemności serwisu dla liczby nowych Użytkowników
 • rozpoznawania czy osoba odwiedzająca stronę sklepu internetowego jest zarejestrowana na stronie sklepu internetowego
 • Rejestrowanie informacji z urządzenia Użytkownika, w tym pliki cookies, adres IP oraz informacje o przeglądarce z jakiej korzysta Użytkownik, w celu możliwości diagnozowania problemów, administrowania i śledzenia Użytkownika witryny
 • Dostosowania elementów układu szaty graficznej lub zawartości strony sklepu internetowego
 • Zbierania informacji statystycznych o tym, jak Użytkownik korzysta ze strony w celu możliwości ulepszenia witryny i stwierdzenia, które zakresy strony internetowej są najbardziej popularne dla Użytkowników

 

 

 

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl